Založení SRO pro lékaře

KVALITA SLUŽEB

Kdykoliv našim klientům poskytujeme jakoukoliv službu, vždy se tak děje na základě individuálního přístupu a pečlivé analýzy aktuálních potřeb lékaře. Výsledkem je pak konkrétní nabídka optimálního řešení daného požadavku.
V naší společnosti působí odborníci s dlouholetými účetními, ekonomickými, právními a procesními zkušenostmi, profesionálové, kteří se soustředí a jsou orientováni pouze na zájmy a potřeby lékaře.
V našem případě se rozhodně nejedná o frázi, ale o každodenní kvalitní a spolehlivou práci ve prospěch lékaře. Naše znalosti si nadále rozšiřujeme a prohlubujeme – konzultujeme aktuality s orgány státní správy, s odborníky na zdravotnictví, spolupracujeme s renomovanou a spolehlivou notářskou a advokátní kanceláří.
Rovněž se účastníme přednášek a seminářů a sledujeme aktuální vývoj tak, abychom byli schopni podat lékaři spolehlivé a nejnovější informace z oboru.
Zkrátka poskytujeme našim klientům kvalitní servis a podporu v oblastech, které mohou být pro ně zatěžující, a tak jim umožňujeme plně se soustředit na jejich náročnou a zodpovědnou práci.

NAŠE SLUŽBY

Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

Kvalitně vedené účetnictví je nezbytným předpokladem prosperující lékařské praxe. Účtujeme samozřejmě v naprostém souladu s platnou legislativou, avšak to neznamená, že nehledáme optimální a ekonomicky výhodné varianty pro lékaře. Kromě vlastního účtování si rovněž uvědomujeme, že věci fungují v celku, a proto pro naše klienty zabezpečujeme i další záležitosti týkající se například potřebných smluv (pracovních, nájemních apod.), pro právnické osoby zajišťujeme správu datových schránek apod. Lékař se tak může beze zbytku věnovat odborné práci a my se postaráme o ekonomický chod jeho praxe. Účetní a poradenské služby poskytujeme jak fyzickým, tak právnickým osobám – poskytovatelům zdravotních služeb.

Poradenství při prodeji/koupi lékařské praxe

Prodej/koupě lékařské praxe je velmi komplexní záležitost, při níž je nutno zohlednit řadu faktorů a zajistit rovnováhu zájmů prodávajícího a kupujícího. Provedeme vás celým procesem prodeje/koupě a poskytneme právní servis prostřednictvím specializované notářské kanceláře. Nedílnou součástí procesu prodeje/koupě je vlastní ekonomická příprava celé transakce. Jedná se zejména o stanovení ceny, způsobu jejího zaplacení, provedení relevantních změn ve společnosti a dodržení stanovené časové osy prodeje/koupě.

Poradenství v oblasti převodu lékařské praxe z fyzické osoby (OSVČ) na osobu právnickou (SRO)

Provozovat lékařskou praxi jako právnická osoba (společnost s ručením omezeným) je v mnoha ohledech rozumné a ekonomicky dlouhodobě výhodné řešení. Společnost s ručením omezeným poskytuje jejímu vlastníkovi mnohem větší autonomii a svobodu rozhodování v otázkách spojených s vlastnictvím společnosti, než je tomu u fyzické osoby (OSVČ). Využívá – li společnost s ručením omezeným služeb kvalitní účetní kanceláře, přináší jejímu vlastníkovi i nemalý ekonomický efekt. Na základě našich dlouholetých zkušeností (více než 800 realizovaných převodů) za lékaře zrealizujeme celý proces převodu včetně agendy převodu smluv se zdravotními pojišťovnami.

Služby v oblasti legislativy

Provoz lékařské praxe nevyžaduje pouze nezbytnou lékařskou odbornost, ale též zajištění podpůrných (bohužel legislativou striktně požadovaných) činností. Každá lékařská praxe uchovává zdravotní dokumentaci pacientů, používá zdravotnické vybavení, zaměstnává zdravotní sestry či jiný personál, manipuluje s léčivy a nakládá s nebezpečným odpadem. Všechny tyto oblasti podléhají celé řadě zákonných předpisů a norem. Pomůžeme vám uvést provoz vaší lékařské praxe do souladu s těmito předpisy a uspořit tak možné nežádoucí náklady v podobě sankcí a penále ze strany státní správy.

Naše Reference
© 2017 All rights reserved. Všechna práva vyhrazena VašeSRO | Informace o zpracování osobních údajů